Profile

Company Information :

Company name :
บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด
 
ULTIMATE COMMERCIAL CO., LTD

Business Information :

Industry group :
  1. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Business type :
  1. Service provider
  2. Retailer
  3. Wholeseller
  4. Importer
  5. Distributor

Contact Information :

Address 1 :
สำนักงานใหญ่ 1405 ชั้น 3 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Address 2 :
(คลังสินค้า) 111/6 ห้อง 6/2 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพฯ 10150
Country :
ไทย
Tel :
02 957 5644-6
Fax :
02 530 7449

Other information :

Company Profile

 

 

                 บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 เริ่มประกอบธุรกิจด้วยการ
      เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ MARATHON
      จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพ และลักษณะเด่น
      ของผลิตภัณฑ์ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้า ทั้งในส่วนราชการ เช่น การ
      ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การบินไทย การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาล
      ของรัฐ และในส่วนภาคเอกชน เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาคาร โรงแรม รีสอร์ท อาคารสำนักงาน
      และ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

                 นอกจากนี้ในเวลาต่อมาบริษัทยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
      THOMSON TECHNOLOGY ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศแคนาดาเพื่อเป็นทาง
      เลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการคุณภาพและการบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้

                 และในปัจจุบันอีกบทพิสูจน์หนึ่งของผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก MARATHON ที่มี
      ประสบการณ์ยาวนานกว่า 95 ปี ในการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งได้มีการพัฒนา
      ผลิตภัณฑ์และขยายเครือข่ายโรงงานผลิตจนสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะ
      เป็นมอเตอร์แบบมาตรฐาน NEMA มอเตอร์มาตรฐาน IEC มอเตอร์กันระเบิด (EXPLOSION PROOF
      MOTOR) มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HIGH EFFICIENCY MOTOR) มอเตอร์แรงดันสูง (MEDIUM
      VOLTAGE MOTOR) มอเตอร์ชนิดสองความเร็วควบคุม (TWO SPEED MOTOR)โดยมีขนาด
      ตั้งแต่ 0.18 - 5,000 kW. และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการรับประกันคุณภาพสินค้านาน
      สูงสุดถึง 5 ปีในบางรุ่น

                 ซึ่งทาง บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายมีความมั่นใจว่า
      ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ MARATHON จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
      ได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด ทั้งในด้านความหลากหลาย คุณภาพ และ บริการ

 

          ประวัติความเป็นมาของบริษัท

 

                 ปี พ.ศ. 2536 : เริ่มก่อตั้งบริษัท และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย อัลเทอร์เนเตอร์

                                        MARATHON จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

                 ปี พ.ศ. 2545 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

                                        THOMSON TECHNOLOGY จากประเทศแคนาดา

                 ปี พ.ศ. 2545 : ก่อตั้งบริษัท เซนทรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง เครื่องกำเนิด

                                        ไฟฟ้าสำรองรวมทั้งจัดหาอะไหล่และบริการ

                 ปี พ.ศ. 2551 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์มอเตอร์ 

                                         Marathon จากประเทศสหรัฐอเมริกา

                 ปี พ.ศ. 2553 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์มอเตอร์ CMG

                                         จากประเทศออสเตรเลีย และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆในกลุ่ม REGAL