วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

                

                 ธนาคาร         :  กสิกรไทย จำกัด สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ

                 ชื่อบัญชี        :  บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด

                 เลขที่บัญชี     :  081-1-03359-6

                 ประเภทบัญชี  :  กระแสรายวัน

 

หมายเหตุ  เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Fax :  02 530 7449

Email : info@ultimatecommercial.co.th